Medarbejdere
Per Kilhof
Direktør
Udstillinger m.m.
Jørgen Kilhof
Direktør
Helen
DTP og sats
Jesper Kilhof
Pakning m.m.